Vlees uit de regio, waarbij kwaliteit dierenwelzijn en duurzaamheid voorop staat

Tomassen Vlees vindt het belangrijk dat de boeren hun runderen of varkens op een verantwoordelijke manier houden. Daarom hebben wij vaste contracten met boeren uit de omgeving van Someren. Wij stellen strenge regels aan gezondheid, vrijheid en omgang met de dieren. Aan de hand van die criteria selecteren we de boerderijen waarmee we samenwerken.


Het rundvlees onder ons merk Robuust valt onder Keten Duurzaam Rundvlees, op deze website staat ook nog eens uitgebreid uitgelegd waar overal op gelet wordt, zoals: Dierenwelzijn, Duurzaamheid en kwaliteit.

Sociale en Ecologische Duurzaamheid

In de afmestfase staan de volwassen runderen gemiddeld 3 maanden in ruime stro-hokken. Hier krijgen zij een uitgebalanceerde combinatie van ruwvoer en een beperkte hoeveelheid krachtvoer. Het verbruik van water en energie ligt op Nederlandse vleesveebedrijven aantoonbaar lager dan bij andere sectoren.

De mest, veelal stro mest, wordt zoveel mogelijk op eigen land uitgereden. De aan het stro gebonden stikstof en fosfaat dienen als groeistoffen voor de gewassen, die uiteindelijk weer worden geoogst als wintervoeding voor het eigen vee. Daarmee is de ecologische cirkel rond.


De Nederlanse vleesveesector kent het laagst antobioticabebruik van alle veehouderijen. Antibiotica worden nooit preventief ingezet, maar uitsluitend na constatering van de absolute noodzaak ervan bij ziekte. Alle deelnemers hebben een gezondheidsplan en behandelplan voor hun vee opgesteld welke zij samen met hun vaste dierenarts jaarlijks herzien.

Van A tot Z in eigen hand

Het hele proces van selectie tot en met de levering houden we onder controle: Tomassen Vlees werkt volgens het principe van integrale ketenbeheersing. Dit is een Nederlands keurmerk voor registratie en traceerbaarheid van vee in de gehele productieketen. Uiteraard is het belangrijk om daar in elke stap, dus ook bij de slachting, mee bezig te blijven. Dierenwelzijn, medicijngebruik, hygiëne en vervoer worden dus grondig gecontroleerd.

Wilt u meer weten?

Neem contact op