Ambachtelijk werk met de nieuwste technologie

Tomassen Vlees is een familiebedrijf, waarin het vakmanschap steeds van vader op zoon is doorgegeven. Dit vertrouwde vakmanschap wordt gecombineerd met een bedrijfsvoering die in alle opzichten up-to-date is. Vandaag de dag werkt een team van 20 mensen met moderne apparatuur aan maatwerk met meerwaarde.

Een geschiedenis van vakmanschap

Tomassen Vlees begon in de jaren ’70 als een kleinschalig boerenbedrijf voor huis-aan-huis slachtingen door Jan en Mia Tomassen. Het bedrijf groeide, en eind jaren ’70 werd er een slachthuis opgericht in het agrarisch gebied. Kort daarna, begin jaren ’80, kwam er een slagerij bij in het dorp. Hiermee beantwoordden Jan en Mia aan de toenemende vraag van particulieren.
Door regelgeving in de jaren ‘90 werd besloten om een nieuw EG waardig slachthuis te bouwen op het industrie-terrein. Dit werd in 1994 gerealliseerd, en 5 jaar later in 1999 werd vleesgroothandel ‘Sampers’te Roermond overgenomen. 5 jaar later in 2004 werd dit weer verplaatst naar Someren waar een uitsnijruimte aan het slachthuis gerealliseerd werd. Daarna is in 2014 het kantoor en was en de was- en kleedruimtes
Vernieuwd, en in 2015 zijn er nog 2 koelcellen bijgebouwd.

Nu, meer dan 40 jaar later, hebben Dennis en Mike Tomassen het bedrijf van hun ouders overgenomen. Zij runnen het met dezelfde ambachtelijke precisie, maar met de modernste apparatuur. Bovendien werken zij volgens de moderne standaarden, zoals HACCP, GRMS en integrale ketenbeheersing. En wordt er nog geinvesteerd in energie/milieu technische verbeteringen. Zoals compleet vernieuwde energie-zuinige koelinstallatie, extra waterzuivering, en gasreductie en groene-energie.


Wilt u meer weten?

Neem contact op